અશોક ચાવડા ‘બેદિલ’ – મારામાં

નવી ગુજરાતી કવિતાનો નવો કવિ – સાથે સાથે પત્રકારત્વ, સંપાદન જેવી બીજી અનેક ખૂબીઓવાળો અને ઉમદા વ્યક્તિત્વ તો ખરું જ – એના એક ખૂબ જાણીતા શેર સાથે અશોક ચાવડા ‘બેદિલ’ને પેશ કરું છું, એના અવાજમાં.
એણે આ જ શેરના નામે એટલે કે ‘પગલાં તળાવમાં’ નામે સુંદર કાવ્ય સંગ્રહ પણ આપેલો છે.

કાંઠાઓ રોઈ રોઈને જળને પૂછી રહ્યા,
કે કોણ આ ભૂલી ગયું પગલાં તળાવમાં.

અને હવે ગઝલ –

ક્યાં છે હોશો હવાસ મારામાં,
હું જ કરતો વિનાશ મારામાં.

સાવ ખંડેરસમ બધું લાગ્યું,
મેં કરી જ્યાં તપાસ મારામાં.

આ અરિસો ય રોજ પૂછે છે,
કોણ બેઠું ઉદાસ મારામાં.

કેમ દફનાવવી વિચારું છું,
હોય મારી જ લાશ મારામાં.

કોઈ ‘બેદિલ’ મને બતાવે ના,
શું થયું છે ખલાસ મારામાં.

________________________________________________________

2 thoughts on “અશોક ચાવડા ‘બેદિલ’ – મારામાં”

 1. સરસ રચના
  કાંઠાઓ રોઈ રોઈને જળને પૂછી રહ્યા,
  કે કોણ આ ભૂલી ગયું પગલાં તળાવમાં.
  વાહ
  મસ્ત ગાયકી
  pragnaju

 2. કાંઠાઓ રોઈ રોઈને જળને પૂછી રહ્યા,
  ભૂલી ગયું છે કોણ આ પગલાં તળાવમાં.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *